Free applesauce (+ recipe)

When we moved into our house, we were thrilled that the previous occupants had not only left us a plum tree in the backyard, but also an apple tree next to our front door. We imagined making homemade applesauce from the tree in our own yard every fall, but sadly, we had to take down our apple tree. Luckily, our neigbour has a healthy apple tree, which kindly drops off several kilos of ripe apples in our backyard every day. And even though free apples are nice, free applesauce is, in my humble opinion, even better. So therefore, I’d like to follow my neighbour’s apple tree’s generocity and share with you my super simple recipe for homemade (and junk-free!) applesauce.

Toen we in ons huis kwamen wonen waren we blij verrast dat de vorige bewoners ons zowel een pruimenboom in de achtertuin als een appelboom naast de voordeur hadden nagelaten. We zagen ons al iedere herfst appelmoes maken van appels van onze eigen boom. Maar helaas hebben we die appelboom moeten omzagen. Gelukkig heeft onze buurman nog een gezonde appelboom die, heel aardig, iedere dag een paar kilo rijpe appels in onze tuin laat vallen. En hoewel gratis appels leuk zijn, is gratis appelmoes in mijn mening nog beter. En daarom volg ik graag het vrijgevige voorbeeld van de appelboom van de buurman door het supersimpele recept voor mijn zelfgemaakte (rotzooi-loze!) appelmoes met jullie te delen.

Continue reading “Free applesauce (+ recipe)”

Keos 2.0

Hi there! I’m Keos, and I am happy to welcome you to my blog. Maybe you’ve been here before, and in that case you may have noticed that things have changed a little around here. Or maybe you have landed here for the first time – in both cases I think Wonderland could use a little (re)introducing. Please, allow me.

Hé hoi! Ik ben Keos, en ik heet je hartelijk welkom op mijn blog. Misschien ben je hier al eerder geweest; in dat geval heb je misschien gemerkt dat het hier een beetje veranderd is. Of misschien ben je hier voor het eerst geland – in beide gevallen denk ik dat Wonderland wel een kleine (her)introductie kan gebruiken. Staat u mij toe!

portret Keos

Continue reading “Keos 2.0”