Child’s play: oatmeal cookie bars

Little Miss Smiley, now 20 months old, simply loves to cook. She has her own little kitchen where she cooks up all sorts of things, but mostly building blocks, toy cars and acorns – or a combination of those. I get to fulfill the task of taste-tester when she offers me spoonfuls of her dishes to try, and if I’m really lucky, I even get to help cooking when she lets me stir. But I am apparently really bad at it, because she always quickly says ‘No no no!’ and takes the spoon from me to do it herself. Silly me, thinking that I had that one down! Toddler cooking is obviously a whole different ballgame than the cooking I usually do. Despite that, we were in the kitchen (my kitchen, that is) today, combining our cooking skills to bake some delicious naturally sweetened oatmeal cookie bars to enjoy together. And let me tell you, cooking with a toddler is FUN! I encourage you all to give it a go, and while you’re at it, to give these toddler-proof bars a try as well.

Lief Lachebekje, 20 maanden oud, is dol op koken. Ze heeft haar eigen keukentje waarin ze allerlei dingen kookt, maar vooral blokken, speelgoedautootjes en eikeltjes – of een combinatie van dat alles. Ik mag de taak van smaaktester vervullen als ze me lepeltjes van haar gerechten laat proeven, en als ik helemaal bof mag ik zelfs helpen koken wanneer ze me laat roeren. Maar daar ben ik blijkbaar heel slecht in, want ze zegt altijd snel ‘Nee nee nee!’ en neemt de lepel van me af om het zelf te doen. Malle ik, denken dat ik dat toch wel onder de knie had! Peuter-kookkunst is duidelijk een heel andere sport dan het koken dat ik meestal doe. Ondanks dat stonden we vandaag samen in de keuken (mijn keuken, in dit geval), combineerden we onze kookkunsten, en bakten we heerlijke natuurlijk gezoete havermout-koekrepen om samen op te snoepen. En ik kan je zeggen: koken met een peuter is LEUK! Ik moedig jullie allemaal aan het ook eens te proberen, en als je toch bezig bent meteen deze peuter-proof repen te maken. Continue reading “Child’s play: oatmeal cookie bars”

Advertisements

Vegan paleo apple crumble pie

Yesterday was my 25th birthday, hurray! It was a beautiful day here in the Netherlands, and we had good company celebrating. Of course a birthday isn’t a party without cake, so into the kitchen I went. After spending about a week trying to decide between making a chocolate cake or an apple pie, I chose to just make both. Even though the making of the apple pie went a bit different than I had envisioned before, it turned out great! I don’t specifically eat paleo, but my mother-in-law does, so I made this cake knowing that if she could eat it, I could as well. The pie also ended up being vegan – which wasn’t something I had initially planned, but it just didn’t need any eggs, and there are worse things you pie could ‘accidentally’ end up being than vegan, right?

Gisteren werd ik vijfentwintig jaar, hoera! Het was een prachtige dag en we hadden goed gezelschap om het te vieren. Natuurlijk is een verjaardag pas een feestje met taart, dus dook ik de keuken in. Na een week wikken en wegen tussen een chocoladetaart en een appeltaart besloot ik ze gewoon allebei te maken. Het maken van de appeltaart ging wat anders dan gepland, maar toch werd de taart fantastisch. Ik eet niet specifiek paleo, maar mijn schoonmoeder wel, dus maakte ik deze taart zo dat zij ‘m kon eten, en ik dus automatisch ook. De taart werd ook nog eens veganistisch – iets dat ik niet had gepland, maar hij had gewoon geen eieren nodig, en er zijn ergere dingen die een taart kan zijn dan ‘per ongeluk’ veganistich, toch?

Continue reading “Vegan paleo apple crumble pie”

Free applesauce (+ recipe)

When we moved into our house, we were thrilled that the previous occupants had not only left us a plum tree in the backyard, but also an apple tree next to our front door. We imagined making homemade applesauce from the tree in our own yard every fall, but sadly, we had to take down our apple tree. Luckily, our neigbour has a healthy apple tree, which kindly drops off several kilos of ripe apples in our backyard every day. And even though free apples are nice, free applesauce is, in my humble opinion, even better. So therefore, I’d like to follow my neighbour’s apple tree’s generocity and share with you my super simple recipe for homemade (and junk-free!) applesauce.

Toen we in ons huis kwamen wonen waren we blij verrast dat de vorige bewoners ons zowel een pruimenboom in de achtertuin als een appelboom naast de voordeur hadden nagelaten. We zagen ons al iedere herfst appelmoes maken van appels van onze eigen boom. Maar helaas hebben we die appelboom moeten omzagen. Gelukkig heeft onze buurman nog een gezonde appelboom die, heel aardig, iedere dag een paar kilo rijpe appels in onze tuin laat vallen. En hoewel gratis appels leuk zijn, is gratis appelmoes in mijn mening nog beter. En daarom volg ik graag het vrijgevige voorbeeld van de appelboom van de buurman door het supersimpele recept voor mijn zelfgemaakte (rotzooi-loze!) appelmoes met jullie te delen.

Continue reading “Free applesauce (+ recipe)”