Child’s play: oatmeal cookie bars

Little Miss Smiley, now 20 months old, simply loves to cook. She has her own little kitchen where she cooks up all sorts of things, but mostly building blocks, toy cars and acorns – or a combination of those. I get to fulfill the task of taste-tester when she offers me spoonfuls of her dishes to try, and if I’m really lucky, I even get to help cooking when she lets me stir. But I am apparently really bad at it, because she always quickly says ‘No no no!’ and takes the spoon from me to do it herself. Silly me, thinking that I had that one down! Toddler cooking is obviously a whole different ballgame than the cooking I usually do. Despite that, we were in the kitchen (my kitchen, that is) today, combining our cooking skills to bake some delicious naturally sweetened oatmeal cookie bars to enjoy together. And let me tell you, cooking with a toddler is FUN! I encourage you all to give it a go, and while you’re at it, to give these toddler-proof bars a try as well.

Lief Lachebekje, 20 maanden oud, is dol op koken. Ze heeft haar eigen keukentje waarin ze allerlei dingen kookt, maar vooral blokken, speelgoedautootjes en eikeltjes – of een combinatie van dat alles. Ik mag de taak van smaaktester vervullen als ze me lepeltjes van haar gerechten laat proeven, en als ik helemaal bof mag ik zelfs helpen koken wanneer ze me laat roeren. Maar daar ben ik blijkbaar heel slecht in, want ze zegt altijd snel ‘Nee nee nee!’ en neemt de lepel van me af om het zelf te doen. Malle ik, denken dat ik dat toch wel onder de knie had! Peuter-kookkunst is duidelijk een heel andere sport dan het koken dat ik meestal doe. Ondanks dat stonden we vandaag samen in de keuken (mijn keuken, in dit geval), combineerden we onze kookkunsten, en bakten we heerlijke natuurlijk gezoete havermout-koekrepen om samen op te snoepen. En ik kan je zeggen: koken met een peuter is LEUK! Ik moedig jullie allemaal aan het ook eens te proberen, en als je toch bezig bent meteen deze peuter-proof repen te maken.

TODDLER-PROOF OATMEAL COOKIE BARS / PEUTER-PROOF HAVERMOUT KOEKREPEN

Ingredients
Yields 12 cookies of approximately 5 x 5 cm / 2 x 2 inch

 • 1 cup rolled oats
 • 1/2 cup shredded coconut
 • 1/2 cup raisins + about 1/2 cup raisins to snack on while making the bars
 • 1 egg
 • 1 tsp speculaas spice mix (or pumpkin spice mix – see here; recipe coming soon)
 • 2 ripe bananas
 • pinch of salt

Ingrediënten
Levert 12 koekjes van ongeveer 5 x 5 cm op

 • 1 cup havermout
 • 1/2 cup geraspte kokos
 • 1/2 cup rozijnen + nog ongeveer 1/2 cup om te snoepen tijdens het maken van de repen
 • 1 ei
 • 1 tl speculaaskruiden
 • 2 rijpe bananen
 • snufje zout

This is how you do it: / Zo doe je het:

 1. Preheat your oven at 180C/ 360F.
  Verwarm je oven voor op 180C.
 2. With a fork, mash the bananas. Your toddler may help with that, although mine ended up thinking that I was simply serving her the banana with the fork to eat it. Cute, but not so helpful. Once mashed, put your bananas in a mixing bowl. LMS kindly helped to scrape the bananas into the bowl while I held the plate they were mashed on.
  Prak de bananen met een vork. Je peuter kan hierbij helpen, hoewel de mijne dacht dat het de bedoeling was om de banaan met de vork op te eten. Schattig, maar niet heel handig. Doe de geprakte bananen in een mengkom. Lief Lachebekje hielp heel aardig door de bananen van het bord dat ik vasthield in de kom te schrapen.
 3. Add the oatmeal, coconut, 1/2 cup of raisins, spices and salt, and stir well. Put the other 1/2 cup of raisins on the counter for your and your little one to snack on whilst working. As I told you, LMS’s specialty is stirring, so I let her do her thing before doing my thing to make sure everything is thouroughly combined.
  Voeg de havermout, kokos, 1/2 cup rozijnen, speculaaskruiden en zout toe, en roer goed. Zet de andere 1/2 cup rozijnen op het aanrecht zodat jij en je kleintje ervan kunnen snacken tijdens het werk. Zoals ik al zei is Lief Lachebekje goed in roeren, dus liet ik haar eerst haar ding doen voordat ik mijn ding deed om alles goed door elkaar te roeren.
 4. As with any baking, snacking on the dough is imperative. If you haven’t yet, do it now, because we’re going to add the egg next, so it won’t be safe to taste it after that – especially for children.
  Zoals dat met bakken gaat hoor je natuurlijk van het deeg te snoepen. Als je dat nog niet hebt gedaan, doe het dan nu, want zodra het ei erbij gaat is het niet meer veilig om te proeven, zeker niet voor kinderen.
 5. Mix in the egg. As said, keep away from your toddler, who most likely WILL want to taste at this point.
  Meng het ei door het deeg. Houd het, zoals gezegd, weg van je peuter, die waarschijnlijk juist zal willen proeven op dit punt.
 6. Line a baking tin (we used one of  12 x 35 cm / approximately  5 x 14 inch) with baking paper and spread the dough out on it. With the back of the spoon, press the dough until it’s nice and even (and approximately 1.5 cm / 0,6 inch thick). This is a job a toddler could very well help with. Just no snacking, that’s all.
  Bekleed een bakblik (wij gebruikten een quichevorm van 12 x 35 cm) met bakpapier en spreid het deeg erop uit. Druk het deeg met de achterkant van een lepel tot een gelijkmatig verdeelde plak van ongeveer 1,5 cm dik. Dit is een klusje dat uitstekend door een peuter gedaan kan worden. Alleen niet snoepen, dat is alles.
 7. Bake for 20 minutes in the oven until the top of the dough is dry and the bar feels solid with a little give when you press it. Place the baking tin on a cooling rack and let the cookie fully cool before deviding it into pieces. Keep the cookies in the fridge.
  Bak 20 minuten in de oven tot de top van het deeg droog is en stevig aanvoelt maar wel nog een beetje meegeeft als je erop drukt. Plaats het bakblik op een koelrooster en laat de reep volledig afkoelen voordat je ‘m in stukjes snijdt. Bewaar de koekjes in de koelkast.

So, these are already delicious as they are, but I can foresee some experimenting with this recipe in the future. For instance, I’m thinking of omitting the spice mix and adding some peanut butter instead, and/or adding some chocolate chips on top or in the dough. Speaking of chocolate, I might add some chocolate coated cranberries instead of raisins to the standard recipe. I think we’re going to have some fun with this recipe, and I hope you will too.

Nou zijn deze koekjes op zich al lekker, maar ik voorzie een paar experimenten met dit recept in de toekomst. Ik zit bijvoorbeeld te denken de speculaaskruiden weg te laten en in plaats daarvan wat pindakaas toe te voegen, en/of chocolate chips eroverheen of door het deeg te doen. Over chocolade gesproken: misschien doe ik er wel wat in chocolade omhulde cranberries in plaats van rozijnen in. Ik denk dat we nog heel wat lol gaan hebben met dit recept. Jij hopelijk ook!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s