Free applesauce (+ recipe)

When we moved into our house, we were thrilled that the previous occupants had not only left us a plum tree in the backyard, but also an apple tree next to our front door. We imagined making homemade applesauce from the tree in our own yard every fall, but sadly, we had to take down our apple tree. Luckily, our neigbour has a healthy apple tree, which kindly drops off several kilos of ripe apples in our backyard every day. And even though free apples are nice, free applesauce is, in my humble opinion, even better. So therefore, I’d like to follow my neighbour’s apple tree’s generocity and share with you my super simple recipe for homemade (and junk-free!) applesauce.

Toen we in ons huis kwamen wonen waren we blij verrast dat de vorige bewoners ons zowel een pruimenboom in de achtertuin als een appelboom naast de voordeur hadden nagelaten. We zagen ons al iedere herfst appelmoes maken van appels van onze eigen boom. Maar helaas hebben we die appelboom moeten omzagen. Gelukkig heeft onze buurman nog een gezonde appelboom die, heel aardig, iedere dag een paar kilo rijpe appels in onze tuin laat vallen. En hoewel gratis appels leuk zijn, is gratis appelmoes in mijn mening nog beter. En daarom volg ik graag het vrijgevige voorbeeld van de appelboom van de buurman door het supersimpele recept voor mijn zelfgemaakte (rotzooi-loze!) appelmoes met jullie te delen.

The apple tree in our front yard was so tall that we could admire it’s beautiful white blossoms from our bedroom window. From there, the prospective harvest of this year looked good, many more apples than the three tiny lonely ones from the year before. But as far as we could tell, the tree (like our plum tree as well) had been neglected by the previous owners, and it looked as though it had never been trimmed. When you don’t trim an apple tree, it grows into a dangly, tall beanstalk of a tree with a very narrow trunk, which, as we found out, is not able to support it’s own weight. A few weeks ago, it stormed like it was already autumn over here, and the tree managed to snap it’s support pole in half. Mr. Prince installed a studier support, which the tree managed to break as well as soon as we let it’s full weight rest on it. That’s when we knew that this tree had no chance, not even if we’d installed a six foot high support. It had to go.

De appelboom in onze voortuin was zo hoog dat we zijn witte bloemsems vanuit ons slaapkamerraam konden bewonderen. De oogst die voor dit jaar in het verschiet lag zag er goed uit, veel meer appels dan die drie kleine appeltjes van het jaar hiervoor. Maar zover wij konden zien was de boom (net als onze pruimenboom) verwaarloosd door de vorige eigenaren, en het zag er naar uit dat hij nog nooit was gesnoeid. Als een appelboom nooit snoeit groeit hij uit tot een wiebelige, lange bonenstaak van een boom die, zoals wij ontdekten, niet in staat is zijn eigen gewicht te dragen. Een paar weken geleden stormde het hier alsof het al herfst was, en de boom wist zijn steunpaaltje doormidden te breken. Mr. Prins gaf de boom een stevigere steunpaal, die de boom ook direct wist te breken zo gauw we ‘m er met zijn volle gewicht op lieten rusten. Toen wisten we dat de boom geen schijn van kans had en dat hij zelfs met een twee meter lange paal nog om zou gaan. De boom moest eruit.

Luckily, the neighbour’s healthy apple tree has been generously providing us with free apples every day. So now it’s that time of year again: the time to make lots and lots of applesauce. It’s really easy (albeit time-consuming) to make (and even more time-consuming to preserve, if that’s what you want to do), and it’s sooo good! It goes well as a garnish on cakes, on cookies, as a side dish, in your oatmeal or yoghurt, or even all by itself. I won’t deny that I’ve been guilty of emtying entire jars of homemade applesauce in one sitting as a snack. And you know what? With this applesauce, you don’t have to feel guilty about that at all (although my personal opinion is that you should never feel guilty about eating anything, because what good does dat do you?).

Gelukkig bezorgt de appelboom van de buurman ons iedere dag heel vrijgevig gratis appels. Nu is het dus weer die tijd van het jaar: tijd om heel veel appelmoes te maken. Het is heel makkelijk te maken (hoewel het nogal tijdrovend kan zijn, en nog tijdrovender als je het ook inmaakt), en het is zooo goed! Het gaat prima als topping op taarten, op koekjes, als bijgerecht, in je havermout of yoghurt, of gewoon helemaal op zichzelf. Ik zal niet ontkennen dat ik wel eens hele potten zelfgemaakte appelmoes leeg eet als snack. En weet je wat? Met deze appelmoes hoef je je daar helemaal niet schuldig over te voelen (hoewel mijn persoonlijke mening is dat je je nooit schuldig zou moeten voelen als je iets eet; welk nut heeft dat?).

APPLESAUCE / APPELMOES

Ingredients

 • Apples (as many as you like)
 • Cinnamon sticks (I use 2 sticks per kilo apples, but when in doubt, add more cinnamon!)
 • Water (roughly 1/3 liter per kilo apples. This is no exact science, it only determines the thickness of your applesauce. Feel free to adjust to preference)

Ingrediënten

 • Appels (zoveel je wil)
 • Kaneelstokjes (ik gebruik twee stokjes per kilo appels, maar in geval van twijfel gewoon wat extra toevoegen!)
 • Water (ongeveer 1/3 liter per kilo appels. Dit komt niet heel nauw, het bepaalt alleen de dikte van je appelmoes. Pas het gerust naar je eigen voorkeur aan)
 1. Peel your apples, cut the centers out and chop the rest up in small cubes. This is the time-consuming part if you’re handling kilos and kilos at once. A second set of hands can come in handy here!
  Schil je appels, snijd de klokhuizen eruit en hak de rest in blokjes. Dit is het tijdrovende gedeelte als je kilo’s en kilo’s appels verwerkt. Een tweede paar handen komt hier goed van pas.
 2. Put apples with water and cinnamon sticks in a large pan. Make sure the cinnamon sticks are in the water at the bottom of the pan. That way, they start to release their flavor right away. While stirring regularly, boil the mixture on medium heat until the apples fall apart. This usually takes about half an hour, but depends on the sort of apple you use.
  Doe de appels met kaneelstokjes en water in een grote pan. Zorg dat de kaneelstokjes in het water op de bodem van de pan zitten. Op die manier beginnen ze meteen hun smaak af te geven. Roer regelmatig terwijl je de mix op halfhoog vuur kookt tot de appels uit elkaar vallen. Dit duurt meestal ongeveer een half uur, maar hangt ook af van welk soort appels je gebruikt.
 3. This step is optional and depends on how you like your applesauce. I like mine with chunks of apple in it, more like a compote, so I skip this step, but if you like your sauce smooth, feel free to blend it all up.
  Deze stap is optioneel en hangt af van hoe je je appelmoes het liefste hebt. Ik houd graag stukken appel in de mijne, meer als een compote, dus ik sla deze stap over, maar als je van gladde appelmoes houdt kun je je moes gerust pureren.
 4. This stap is optional as well. I like to preserve my apple sauce in glass jars, so I sterilize and fill my glass jars and then preserve the whole lot by cooking the sealed jars for 30 minutes in water of 90 degrees Celsius. Another option is to divide the apple sauce in portions and to freeze those.
  Deze stap is ook optioneel. Ik maak mijn appelmoes graag in in glazen Weckpotten. Daarom sterilizeer en vul ik de potten en maak ik het geheel in door de afgesloten potten 30 minuten in water van 90 graden te koken. Een andere optie is om de appelmoes in porties te verdelen en die in te vriezen.

That’s it! Easy, right? So, tell me, what seasonals do you like to enjoy a little longer and how do you do that?

Dat is alles! Makkelijk toch? Vertel eens, welke seizoensgroenten of -fruit bewaar jij graag wat langer, en hoe pak jij dat aan?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s