Keos 2.0

Hi there! I’m Keos, and I am happy to welcome you to my blog. Maybe you’ve been here before, and in that case you may have noticed that things have changed a little around here. Or maybe you have landed here for the first time – in both cases I think Wonderland could use a little (re)introducing. Please, allow me.

Hé hoi! Ik ben Keos, en ik heet je hartelijk welkom op mijn blog. Misschien ben je hier al eerder geweest; in dat geval heb je misschien gemerkt dat het hier een beetje veranderd is. Of misschien ben je hier voor het eerst geland – in beide gevallen denk ik dat Wonderland wel een kleine (her)introductie kan gebruiken. Staat u mij toe!

portret Keos

Wonderland is a place where I write about the things that keep me busy. I used to be too busy with those things so that things got a little quiet over here (understatement!), and even though I have only gotten busier, I’m glad to be back and eager to make some noise over here. What is it then, that keeps me busy and sometimes too busy to write? Well, the short answer is: making stuff. l love to knit, crochet, sew, garden and cook. I also try to transition bit-by-bit into a greener lifestyle. The long answer is that being a mom who studies full time, I usually don’t have that much energy left to experiment in the kitchen or blog about what I’ve made. However, now (and this might just be the ‘its-still-vacation-time-and-classes-don’t-start-until-next-week’-feeling talking) I feel the urge to take this back up and to document my choatic little world. Feel free to read along!

Wonderland is de plek waar ik schrijf over de dingen die mij bezig houden. Ik was daar voorheen zo druk mee bezig dat het hier een beetje stilviel (zacht uitgedrukt!), en ook al heb ik het alleen maar drukker gekregen ben ik blij om terug te zijn en heb ik heb zin om hier weer eens wat van me te laten horen. Wat is het dan dat me bezig houdt en soms zelfs te druk om te schrijven? Nou, het korte antwoord is: dingen maken. Ik houd van breien, haken, naaien, moestuinieren en koken. Ik probeer ook om beetje bij beetje groener te gaan leven. Het lange antwoord is dat ik als moeder met een fulltime studie meestal maar weinig energie over heb om in de keuken te experimenteren of te bloggen over wat ik heb gemaakt. Maar nu (en het kan zijn dat dit puur het ‘het-is-nog-vakantie-en-de-colleges-beginnen-pas-volgende-week’-gevoel is) heb ik de drang om het weer op te pakken en mijn chaotische wereldje te documenteren. Voel je vrij om mee te lezen!

To celebrate the launch of Keos 2.0, the blog has suited up with a new layout. The illustrations, which I am totally in love with, are made by the talented Jildou Looge, who studies Illustration Design at ArtEZ, an art academy in Zwolle, the Netherlands. I feel like she captured the spirit of what Wonderland is to me so well – thank you, sweety! Jildou will launch a page with more of her work soon, and I will let you know as soon as she does.

Om de lancering van Keos 2.0 te vieren is de blog geheel in het nieuw gestoken met een nieuwe layout. De illustraties, waar ik helemaal verliefd op ben, zijn gemaakt door de zeer getalenteerde Jildou Looge, die Illustration Design studeert aan de ArtEZ in Zwolle. Ik vind dat ze het gevoel van wat Wonderland voor mij is zo goed heeft gevangen in de tekeningen – dankjewel, lieverd! Jildou lanceert binnenkort een pagina met meer van haar werk, en ik zal het je laten weten wanneer het zover is.

Another change in Wonderland is the language. Previously, I only blogged in Dutch. Now, I’m going bilingual. Even though Dutch is my mother tongue, I often catch myself thinking in English, and for some reason, I write way more easily in English than in Dutch. Therefore, every post from now on will be in English, followed by a translation in Dutch. I love to read your reactions, so don’t be shy to leave one. You may do so in English or Dutch (or even German or French, although I can’t guarantee a correct response in those cases). But by all means, come and say hi! I don’t bite!

I wish you a wonderful time in Wonderland!

Een andere verandering in Wonderland is de taal. Voorheen blogde ik alleen in het Nederlands; nu ga ik tweetalig. Ondanks dat Nederlands mijn moedertaal is betrap ik mezelf er vaak op dat ik in het Engels denk, en om de een of andere reden schrijf ik veel makkelijker in het Engels dan in het Nederlands. Daarom zal iedere post vanaf nu in het Engels zijn, gevolgd door een vertaling in het Nederlands. Ik vind het leuk om jullie reacties te lezen, dus wees niet bang er een achter te laten. Dat mag in het Engels of het Nederlands (of in het Duits of Frans, hoewel ik in dat geval niet kan beloven dat ik taalkundig correct zal reageren). Hoe dan ook, kom gerust eens hallo zeggen! Ik bijt niet!

Ik wens je een wonderschone tijd in Wonderland!

X Keos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s